Kristalet BGGSe(BaGa2GeSe6).

Kristali BaGa2GeSe6 ka një prag të lartë dëmtimi optik (110 MW/cm2), një gamë të gjerë transparence spektrale (nga 0,5 në 18 μm) dhe një jolinearitet të lartë (d11 = 66 ± 15 pm/V), gjë që e bën këtë kristal shumë tërheqës për konvertimi i frekuencës së rrezatimit lazer në (ose brenda) intervalit të mesëm IR.


 • Formula kimike:BaGa2GeSe6
 • Koeficienti jolinear:d11=66
 • Pragu i dëmtimit:110 MW/cm2
 • Gama e transparencës:0,5 deri në 18 μm
 • Detajet e produktit

  Vetitë themelore

  Lista e aksioneve

  Kristali BaGa2GeSe6 ka një prag të lartë dëmtimi optik (110 MW/cm2), një gamë të gjerë transparence spektrale (nga 0,5 në 18 μm) dhe një jolinearitet të lartë (d11 = 66 ± 15 pm/V), gjë që e bën këtë kristal shumë tërheqës për konvertimi i frekuencës së rrezatimit lazer në (ose brenda) intervalit të mesëm IR.Ai u vërtetua ndoshta kristali më efikas për gjenerimin e dytë harmonik të rrezatimit lazer CO- dhe CO2.U zbulua se një konvertim i frekuencës me dy faza të brezit të gjerë të rrezatimit CO-lazer me shumë linja në këtë kristal është i mundur brenda intervalit të gjatësisë valore 2,5-9,0 μm me efikasitet më të lartë se në kristalet ZnGeP2 dhe AgGaSe2.
  Kristalet BaGa2GeSe6 përdoren për konvertimin jolinear të frekuencës optike në diapazonin e tyre të transparencës.Gjenden gjatësitë e valëve në të cilat mund të arrihet efikasiteti maksimal i konvertimit dhe diapazoni i akordimit për gjenerimin e frekuencës së diferencës.Është treguar se ka kombinime të gjatësisë valore në të cilat koeficienti efektiv i jolinearitetit ndryshon vetëm pak në një brez të gjerë frekuence.

  Ekuacionet sellmeier të kristalit BaGa2GeSe6:
  21

  Krahasoni me kristalet ZnGeP2, GaSe dhe AgGaSe2, të dhënat e vetive tregohen si më poshtë:

  Vetitë themelore

  Kristal d,pm/V I, MW/cm2
  AgGaSe2 d36=33 20
  GaSe d22=54 30
  BaGa2GeSе6 d11=66 110
  ZnGeP2 d36=75 78
  Model Produkt Madhësia Orientim Sipërfaqe Mali sasi
  DE1028-2 BGGSe 5*5*2.5 mm θ=27°φ=0° Lloji II të dyja anët e lëmuara I pamontuar 1